Happy New Year Blessings 2014

Leaving 2013 and Entering 2014 with a Sacred Soul Gathering

30/12/2013  –  01/01/2014   (10pm-1am)

Here is the Happy New Year 2014 Blessing in Turkish too from the Legions of Light Team :)))))

 Kutsal Ruh Buluşması ile 2013’ü geride bırakıyor ve 2014’e giriyoruz

A gathering of women (wearing white for purity) came together to enter in the 2014 NEW YEAR choosing to celebrate with sacred ritual, prayer, and invocation blessings.  We tuned in here in London with others around UK and also linked in with Paris in France; and even got a New Year phone call from France to celebrate our UK New Year.  Thank you.

Blessing 1 – Wonderful Gathering

What a wonderful gathering here today.  What a beautiful evening.  How privileged we arJoye to be here.  Magical Experience.  So many blessings are coming out of this. So many magical beginnings of joy and wonder.  This moment is so beautiful.  Universal Source we thank you for the blessing of this time together.  Dear Lord, Fill us with your light, your love, wisdom and understanding so we can go forth in 2014 being you add expressing you – which is what we are naturally. Divine. Magnificent.  May we always radiate compassion, love, understanding, wisdom, courage and service. May we be like little children appreciating life full of fun and inspiration with a sense of awe.  May be do the work we are meant to do here on earth and live with grace.  Amen

Kursal Dua 1- Harika toplanma

Ne kadar harika bir buluşma bugün buradaki. Ne kadar güzel bir akşamüzeri.  Ne kadar ayrıcalıklıyız ki beraber buradayız. Büyülü bir tecrübe. Bu buluşmadan  bir sürü nimet akıyor. Meraklanacak ve neşe verecek bir çok mucize dolu başlangıçlar var. Şuan çok güzel.  Evrensel Kaynak sana bu kutsal zamandaki birliktelik için teşekkür ediyoruz. Sevgili Efendi bizi ışığınla, sevginle, bilgelik ve anlayışla doldur, böylece 2014’te sen olarak, zaten doğal olarak olduğumuz seni ifade ederek ilerleyelim. İlahi. Olağan üstü güzel. Her zaman merhameti, aşkı, sevgiyi, anlayışı, bilgeliği, cesareti ve servisi neşeyle saçıyor olalım. Küçük çocuklar gibi hayattan keyif ve ilham alarak huşu içinde memnun olalım. Bu dünyada yapmamız niyet edilen işi yapalım ve merhamet içinde yaşayalım. Amin

Blessing 2 – Breathe of 2014linking hands

As we breathe in 2014, we release the pain of 2013.  We breathe in and out slowly; taking the healing with the breath of 2014 to step up to what we are able to do in 2014.  We fully appreciate taking breathe now.  We step into the power, a place of strength, courage, stability, and knowing.  We are rising, rising, rising; New BeginningRising to be open and embracing what is moving through us – all that is being born and birthed through us now.  We allow ourselves to be a vessel of love contained in the Tree of Life in our hearts.  We allow ourselves to be, to step into the powerful space and place within.  We allow ourselves to be of service, to give, to heal.  We anchor the passion lined within and embrace all that is moving through us with ease.  We allow the energy to flow through.  We have an abundance to share with others.  We graciously share, sharing our abundance; and willing share; and willing share.  We allow others to expand, to step up and to be.  We move into 2014 and intend this year will be one of fullness and richness; allowing us to be all of who we truly are.  We open to all that we are taking breathe for.  Right now, here in this moment, we move and give thanks.  We Give Thanks. We Give Thanks. We Give Thanks. Ashe.

Kutsal Dua 2- 2014’ü Solumak

2014’ü soludukça, 2013’deki acıyı serbest bırakıyoruz. Yavaşça nefes alıp veriyoruz, şifayı 2014’deki nefes olarak alıyoruz, 2014’te yapabileceklerimize bir yukarı adım atıyoruz. Şimdi nefes almanın tamamen değerini biliyoruz. Güce yukarı adım atıyoruz, cesaretin, kuvvetin, sarsılmazlığın ve biliyor olmanın olduğu yere.  Yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Açık olmak için ve şuanda  içimizde hareket edeni, içimizde doğanı ve doğuyor olanı kucaklamak için. Kendimizi kalbimizin içindeki hayat ağacında yer alan sevgi damarları olmaya bırakıyoruz. Kendimizi oluşa bırakıyoruz. Güçlü alana adım atmaya ve içimizdeki yere.. Kendimizi serviste olmaya ve şifa vermeye, iyileştirmeye bırakıyoruz. İçimizde sıralanan tutkuyu demirliyoruz ve içimizden geçen, hareket eden herşeyi kolaylıkla kucaklıyoruz. Enerjiyi içimizde akımda bırakıyoruz. Diğerleriyle paylaşacak bereketimiz, bolluğumuz var. Biz zarafetle, merhametle paylaşıyoruz, bereketimizi paylaşıyoruz ve daha da paylaşmak istiyoruz, paylaşma niyetindeyiz. Diğerlerinin genişlemelerine, büyümelerine, adım yükselmelerine ve var olmalarına izin veriyoruz. 2014’e taşınıyoruz ve niyet ediyoruz ki bu yıl bolluğun ve zenginliğin yıllarından biri; bize tamamen, gerçekten kendimiz olmamıza izin veren bir yıl. Nefes almak üzere soluduğumuz herşeye açığız. Şimdi, şuanda hareket ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. AminCourage

Blessing 3 – Fearlessness

May 2014 be prosperous, always being reminded of the greatness of divine truth and divine purpose.  May we be guided by divine truth and divine purpose.  May the abundance of love determine our life; and bring forth more happiness; and more love than we have ever known.  May we always be true to ourselves no matter what; and to be fearless in all we do.  Amen.

Kutsal Dua 3- Korkusuzluk

2014 başarı dolu olsun, herzaman ilahi gerçeklik ve ilahi amacın muhteşemliğini hatırlayalım. Her zaman ilahi gerçeklik ve ilahi amacın rehberliğini alalım. Sevgi bolluğu hep hayatımızı belirlesin ve daha önceden hiç bilmediğimiz kadar çok mutluluk ve çok sevgi  getirsin. Ne olursa olsun herzaman kendi kendimize dürüst olalım ve her yaptığımız şeyde korkusuz olalım. Amin

Blessing 4 – Blooming Blessings

Eagle EnergyCalling Forth:  We Greet You  God, Buddha, Allah, Adonia, Great Spirit, the four directions – North South East West;  Upper Management, Spirit Guides, Animal Totems, Animal Kingdom, Ascendant Masters, Father Sky, Mother Earth, Ganesh, Lakshmi, Working Legions of Light

Gratitude to Four Elements:  We thank you for this gathering. We thank you for the breath of fresh air and the Pranic air that we breathe.  Thank you for the fire flame illuminating our lives. We thank you for the water creating flow in your lives.  We thank you for Mother Earth grounding and seeding our seed and as it seeds our seed helping us to bloom, blooming our lives.  Happy Blooming LilliesMay our hearts open with golden eagle wings. Amen.

Blooming Blessing  May 2014 help us to bloom.   Blooming the bloom we have never bloomed before. The bloom of abundance.  The bloom of joy.  The bloom of happiness. The bloom of extreme total and unconditional love.  The Bloom of being loved by people who love us.  The bloom of being loved by people we love.  The bloom of complete and equal loving on all sides.  The bloom of being loved and of being loved and being loved. We loving and loving and loving. May All the love we have given and shared in this incarnation comes back to us multiplied in 2014.  May the giving we have done in all this incarnation (only this incarnation) be given back to us in 2014.  May all the good we have done be visited upon us greatly in 2014.

Mastepsy our pathways be open.  As they are open may we walk into the unknown with confidence. Being confident that we are going the right way and confident that we are lit from behind.  Confident that we are lit from behind and knowing we are gathered and surrounded by a thousand golden Buddha‘s  illuminating our way.

As we walk on earth connecting us to the cosmic energy of universal life purpose in the Oneness of our Being may we glow.  As we glow may we bring love to all that we see. May we bring love to all that we are.  And in so doing may we be the resonance and vibration and the presence of love as we step forward.Freedom with Nature

As we step forward from today into every room, every centre, every career path, may we be the essence of love.  As we step forward with our students, our clients, our healing groups, our congregation, may we be the essence of unconditional love, purity, healing and divine love.  As we step forward may we be loving and loving and loving.  As we sing, teach, dance, talk, guide, heal, right  now may we be the sense of purified healing innocent unconditional love.  The moment people see you may they receive healing.  May our presence and their presence of us in 2014 bring healing and blHands of Lightessings to ourselves and to other people.

May we receive the keys of 2014 in our hands for 2014.  We step forward with ease into 2014 knowing the doors will open and the windows will open knowing that only good comes to us and only good comes out of us.  May we flow always constantly with love and healing passion.  We Give Thanks. We Give Thanks. We Give Thanks.  Thank you. Thank you. Thank you.  Amen  xxxx

Kutsal Dua 4- Çiçek açan nimet

Çağırıyoruz: Sizleri selamlıyoruz. God, Buddha, Allah, Adonia, Great Spirit, dört yön; Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Üstteki Yönetim,  Ruh Kılavuzları, Hayvan Totemleri, Hayvan Krallığı, Yüksek Masterlar, Allah Baba, Ganesh, Lakshmi, Çalışan Işık Toplulukları

Dört Elemente Minnettarlık: Bu birliktelik için sana teşekkür ederiz. Soluduğumuz temiz, taze hava ve Pranic hava için sana teşekkür ederiz. Ateş alevinin hayatlarımızı aydınlattığı için sana teşekkür ederiz. Hayatımızda akış yaratan su için teşekkür ederiz. Sana toprak ananın tohumlarımızı toprakladığı ve ektiği için teşekkür ederiz ve tohumlar tohumlandıkça bizim çiçek açmamıza yardım ediyorlar hayatımız çiçek açıyor. Kalplerimiz altın kartal kanatları ile açılsın. Amin

Çiçek açma duası:

2014 bize çiçek açmamız için yardım etsin.  Daha önceden hiç açamadığımız bir şekilde çiçek açalım. Bolluğun çiçeğini açalım, neşenin çiçeğini açalım, mutluluğun çiçeğini açalım. Tüm bütünlüğün kayıtsız şartsız sevginin çiçeğini açalım. Bizi seven insanlar tarafından sevilmenin çiçeğini açalım. Sevdiğimiz insanlar tarafından sevilmenin çiçeğini açalım. Her taraftan eşit ve tam sevilmenin çiçeğini açalım. Seviliyor olmanın çiçeğini açalım, seviliyor olmanın, seviliyor olmanın ve seviliyor olmanın. Biz seviyoruz, seviyoruz ve seviyoruz. Bu reenkarnasyonda tüm verdiğimiz ve paylaştığımız sevgi çoğalarak bize 2014’e geri gelsin. Bu reenkarnasyonda tüm bağışladıklarımız, iyiliklerimiz (sadece bu reenkarnasyonda) 2014’de bize geri dönsün. Bütün yaptığımız iyilikler, 2014’te bizim üzerimizde muhteşemce var olsun.

Bütün yollarımız açık olsun. Onlar açık oldukça biz bilinmezde cesur ve kendinden emin bir şekilde yürüyelim. Doğru yöne gidiyor olduğumuzdan ve arkamızdan ışıkla aydınlatılıyor olduğumuzdan emin olarak. Kendimizden eminiz ki arkadan ışıkla aydınlatılıyoruz ve biliyoruz ki yolumuzu aydınlatan binlerce Buddha etrafımızda çevrili ve toplanmış durumda.

Dünyada yürüdükçe bizi evrensel yaşam amacının kozmik enerjisi olan birlikle bağlantıya geçiriliyor ve parlıyoruz. Parladıkça her gördüğümüz şeye sevgi getiriyoruz. Her gördüğümüz şeye sevgi getirelim. Ve böyle yaptıkça sevginin rezonansı, titreşimi ve varlığı olarak ilerleyelim.

Bugünden itibaren girdiğimiz her odada, her alanda, her kariyer yolunda, sevginin niteliği olalım. Öğrencilerimizle, müşterilerimizle, şifa gruplarımızla, kutsal toplantılarımızda, koşulsuz sevginin, saflığın, şifanın ve ilahi sevginin özü olalım. İlerledikçe sevelim, sevelim ve sevelim ve sevelim. Şarkı söylerken, öğretirken, dans ederken, konuşurken, yön gösterirken, iyileştirirken, saf şifanın masum koşulsuz sevgi hissi olalım. İnsanlar sizi gördükleri anda şifa alsınlar. Bizim ve onların birlikte, 2014’deki varlığımız onlara ve bizlere şükran ve şifa getirsin.

2014’ün anahtarını 2014 için elimize alalım. 2014’e kolaylıkla ileri adım atıyoruz, biliyoruz ki bütün kapılar açılacak, bütün pencereler açılacak ve bize sadece iyilik gelecek ve bizden sadece iyilik çıkacak. Her zaman, sürekli sevgi ile akışta olalım ve tutku ile iyileştirelim, şifa verelim. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Amin xxx

Legion of Light Team

 

Eclipse Full Moon in Capricorn

TIME BETWEEN ECLIPSES We are in the TIME BETWEEN ECLIPSE. This is the time between 2 July Total Solar Eclipse and 16 July Partial Lunar Eclipse? The Time Between Eclipses,

Read More »

Aries Warrior Energy

Hello Radiant Ones I hope this finds you well. Thank you for reading my blog posts, sharing and commenting. It fills my heart with joy. 

Read More »

Super Full Moon 2019

  You Touch Me without Touching Me. You Keep Me without Chains. Happy Super Super Full Moon. I Love You. Happy Super Super Full Moon

Read More »